MAKLUMAT PELAYANAN BERKUALITAS

MAKLUMAT PELAYANAN BERKUALITAS

MAKLUMAT PELAYANAN BERKUALITAS

Bismillahirrahmanirrahim
Dengan mengharap kekuatan dan Ridla Allah swt, Kami menyatakan akan senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yg terbaik dan berkualitas secara berkesinambungan (continuous improvement) sesuai dengan norma dan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Malang, 5 Januari 2021
Rektor,

Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag