SURAT EDARAN HIMBAUAN AKTIVITAS KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PADA PELAKSANAAN KEGIATAN PERINGATAN SATU ABAD NU TINGKAT NAISONAL